Presterødbakken, Tønsberg

Utvidelse av Presterødbakken til 4felts vei, bygget om lyskryss til rundkjøring og ny sykkel og gangsti for Marthinsen og Duvholt As

     
     

   
     


 

 Facebook