Skjeggestadbrua

Forberedelser for sprengning av bro for AFDecom
 
 
 
     
     
     

 

 Facebook